AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FUNDACIO NATURA PARC li informa que és titular del website WWW.CEPADFNP.WORDPRESS.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FUNDACIO NATURA PARC informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és FUNDACIO NATURA PARC, amb CIF G57068603 i domicili social en FUNDACIO NATURA PARC; CARRETERA DE SINEU KM. 15,400, 07142 SANTA EUGENIA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és fnp@fundacionaturaparc.org.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de FUNDACIO NATURA PARC confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de FUNDACIO NATURA PARC, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de FUNDACIO NATURA PARC proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per FUNDACIO NATURA PARC per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIO NATURA PARC contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FUNDACIO NATURA PARC no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FUNDACIO NATURA PARC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, FUNDACIO NATURA PARC no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

FUNDACIO NATURA PARC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

FUNDACIO NATURA PARC es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, FUNDACIO NATURA PARC informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l’accés a la website de FUNDACIO NATURA PARC no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIO NATURA PARC informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FUNDACIO NATURA PARC, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, FUNDACIO NATURA PARC informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça FUNDACIO NATURA PARC; CARRETERA DE SINEU KM. 15,400, 07142 SANTA EUGENIA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a FUNDACIO NATURA PARC seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de FUNDACIO NATURA PARC.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FUNDACIO NATURA PARC es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i FUNDACIO NATURA PARC es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i FUNDACIO NATURA PARC, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Palma de Mallorca.

Anuncios