TARIFES

Taula de Preus. Animals hostalats al CEPAD

Procediment/Tractament
Tarifa cànids i felins
Tarifa equins
Microxip identificatiu** 25 € 55 €
Alta COVIB (Col·legi Veterinaris) 6 € 27 €
Canvi/Modificació Propietari 6 € 11 €
Passaport/Cartilla** 10 € 16 €
Vacuna Ràbia** 15 €
Vacuna Tretravalent, Moixos RCP+Leucèmia 20 €
Renúncia Animal 100 € 150 €
Castració Moix (orquidectomia+antibiòtic+antinflamatori) 40 €
Esterilització Moixa (ovariohisterectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 60 €
Castració Equí (orquidectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 250 €
Castració Ca (orquidectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 90 €
Esterilització Cussa (ovariohisterectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 110 €
Tractament d’entrada (Vacuna DHPPi+Leptospira+Desparasitació interna i externa) 14 €
Test Leishmania+Erlichia+Anaplasma 25 €
Test Parvovirus/coronavirus 15 €
Test FelV/FiV 20 €
* NO ES REALITZEN CONSULTES PARTICULARS NI TRACTAMENTS A ANIMALS QUE NO SIGUIN DEL CEPAD.
** Per a associacions de protecció animal es fan descomptes a convenir. Consultar a l’oficina.
*** Tractaments que no surtin a la taula de tarifes o es soliciti fora de la mateixa, es pressupostaran apart.
**** En cas de recuperació per part de propietaris, aquests abonaran els tractaments administrats a la sortida de l’animal.
***** Les tarifes corresponents s’abonaran en el moment de la sortida de l’animal.
****** Els adoptants NO es fan càrrec dels tractaments efectuats abans de l’adopció, exceptuant els d’esterilització i aquells que sol·licitin expressament.